Zsoltároskönyv  google

Editions on CD:

emblems

• Corpus of Spanish Emblem Books

• The Golden Age of European Emblematics

• Emblems of Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Critical Edition

• Emblems of the Society of Jesus

• Renaissance Books of Imprese

• Baroque Repertories of Imprese

symbols

• Hieroglyphics

• Animal Symbolism

• Mythographies

numismatics

• Renaissance Numismatics

• Complete Works of Hubert Goltzius

proverbial wisdom

• Erasmus’ Adagia. Versions and Sources

dictionaries

• Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

complete works

• Baltasar Gracián

Kalocsa kincsei

• Zsoltároskönyv
MS 382, 1438 k.

• Szent Pál levelei
MS 371, 1250 k.

 

   
 


Összeállították:
• Grócz Zita
   (Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár)
• Sajó Tamás, Antonio Bernat Vistarini
   (Studiolum)
Angol változat: John T. Cull
   (College of the Holy Cross)
Német változat: Sonja Lucas
   (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)

Megjelenés: 2008 – ISBN 9638719613

Megrendelés:

Ára: € 35

 

Petrus Lombardus glosszái
Pál apostol leveleihez

Glossa in epistolas beati Pauli, MS 371
Párizs, 1250 k.
300 fol. 337 ×264 mm, pergamen

A Főszékesegyházi Könyvtár egyik legbecsesebb kézirata egy kis, 374 × 264 mm. nagyságú, 300 pergamenlapból álló kötet. 14 jelenetes-figurális, 13 ornamentális festett-aranyozott és számos vörös-kék tollrajzos iniciálé díszíti. A szöveg használatát egyéb „díszítőelemek” segítik: élőfej, paragrafus-jelek, egyes szöveghelyek kiemelése vörös vonallal. Fatáblás bőrkötése és annak szuperexlibriszei (tulajdonost jelző címerei) alapján a kötet a 17. század közepén még osztrák tulajdonban volt. 1811-ben Kovachich Márton György említi a jelenlegi őrzőhely kéziratai között.

A tizenharmadik apostol, Pál Tarsusban született 5-10 között, és Rómában szenvedett vértanúságot 64-67 körül. Térítő tevékenysége mellett irodalmi munkássága is fontos. Pál apostol levelei a középkori dogma legfontosabb forrásainak egyikét nyújtották. Ezért az Újszövetségnek azon ritka könyvei közé tartoztak, amelyeket önálló kötetbe másolva is használtak. A 13, gyüle- kezetekhez vagy magánszemélyekhez írt levélhez többen fűztek magyarázatokat a középkor folyamán. Tartalmilag igen fontos és népszerű volt Petrus Lombardus (1095k - 1160) kommentárja. Ő a párizsi székesegyházi iskola növendéke, majd tanára, a skolasztika egyik legjelentősebb gondolkodója. Szentenciái, Szentírás-magyarázatai az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen tankönyvei voltak.

A funkció indokolta a könnyen kezelhető, kisméretű könyv-formát. A „zsebkönyv” jelleg meghatározta a díszítés jellegét is. A kis könyvben csak kisebb méretű iniciáléknak jutott hely. Érthető, hogy a mű legtöbb példányát Párizsban másolták. A 13. század közepére itt alakult ki a kéziratnak az a típusa, amelybe a kalocsai is tartozik. Ezt a típust az jellemzi, hogy az apostoli levél valamely szövegrésze és a hozzá tartozó glossza egymás mellett helyezkednek el. A kéthasábos szövegtükör sajátossága, hogy egy-egy kolumnán belül is az apostol leveleinek nagyobb és a glossza kisebb betűs szövege váltogatják egymást. E kézirattípusban az apostol minden levelét jelenetes vagy alakos, a hozzá tartozó magyarázatot ornamentális iniciálé vezeti be.

A kalocsai kézirat is követi ezt a díszítőrendszert. Típuson belüli sajátossága abban áll, hogy az apostoli levelek szövegkezdő P iniciáléjába rendszerint nem az auktor vagy a levél valamely szöveghelyének illusztrációja, hanem az esetek többségében Pál élettörténetének, megtérésének és a halála körüli események valamelyikének egy-egy mozzanata került. A kézirat párizsi eredetét a kézirattípuson, az írásmódon kívül a művészettörténeti stílus is alátámasztja. A jelenetes-alakos iniciálék szereplői redukált, kevés elemmel tagolt háttér előtt mozognak. Az ügyesen csoportosított figurák jól proporcionáltak, mozgásuk lendületes és változatos. Az arcok és a testek fedetlen részei finom vonalakkal rajzoltak. A ruharedők plasztikusak. A képek háttere többnyire arany, a színek között a fehér testszín mellett a párizsi könyvfestészetre jellemző vörös a kék és rózsaszín uralkodik. Az ornamentális iniciálékat spirálindák közé bújtatott torzlények és levelek gazdagítják. Stílus és figuratípus szempontjából rokoni kapcsolat fűzi kötetünket egy Aristoteles-kézirathoz (Genf, Musée d’art et d’histoire de Genčve, Ms. Lat. 78). E kapcsolat ismeretében a kalocsai kötet 13. század közepi párizsi munkának tekinthető.

Válogatott bibliográfia:

Csontosi János, Catalogus manuscriptorum... In: Magyar Könyv Szemle, 1883. 47. sz.; Radocsay Dénes-Soltész Zoltánné, Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon. Budapest, 1969. 11., 7. sz.; Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1989, 362. sz.; Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Bp. 1994, p. 49.; Wehli Tünde-Boros István, Bibliák Kalocsán. Kalocsa, 1996. 3. sz.; Eleen, L., The Illustration of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the 12th and 13th Centuries. Oxford, 1982.

 

Send us your commentary

Commentaries: 0

 

last minute

• Register to receive our news!

• 5.4: RSA: A Recapitulation

• 4.4: DVD edition of Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

• 18.3: Treasures of Kalocsa, Vol. 1: Psalterium MS 382

more...

silva

Discreet Reader

Sancho Panza and the Turtle

An Encounter with the Inquisition

Phoenix on the top of the palm tree

Canis reversus

His Master’s Voice

Virgil’s best verse

To eat turtle or not to eat it

blog of studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricč didicit?

more...

open library

• Bibliography of Hispanic Emblematics

• Horapollo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• The Album Amicorum of Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolary of Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Texts and Studies of Medieval and Golden Age Spanish Literature