Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Schütz Antal, Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugčne, Edith Stein, Lisieux-i Kis Szent Teréz, Szentháromságról nevezett Erzsébet, Aquinói Szent Tamás, Juan Gonzáles Arintero O.P.,Teresa de Avila, Juan de la Cruz, Teresia Benedicta a Cruce, Marie-Eugčne d l'Enfant Jésus, Thérčse de Lisieux, Elisabeth de la Trinité, élete, művei, kármelita

A kút

arra szolgál, hogy minél többen meríthessenek abból a keresztény hagyományból, amelyet a nagy karmelita misztikusok, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János neve fémjelez.

A TERÉZI ÚT mindenekelőtt a Teresa útját követő legnagyobb SZENTEK ÉS MESTEREK életrajzát és  a velük kapcsolatos írásokat tartalmazza. Itt szeretnénk közzétenni Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János műveiből minél több,  az eredeti stílust és gondolati tartalmat magyarul pontosan visszaadó részletet is. Másrészt itt találhatók a SZEMLÉLŐDÉS egyes  gyakorlati és elméleti kérdéseiről szóló tanulmányok, fordítások, összefoglalók. Mivel a TERÉZI ÚT TÖRTÉNETI HÁTTERÉNEK bizonyos fokú megismerése nélkül nem lehet magát az utat sem megérteni, ezért végül Teresa és János életrajza, valamint  néhány történeti tanulmány következik.

Külön részben található A TERÉZI ÚT TEOLÓGIAI HÁTTERÉNEK bemutatása. Ezek a  szövegek  azokat a teológiai kérdéseket tárgyalják, amelyek  ismerete nélkülözhetetlen a misztika megértéséhez.  Ezen belül külön ki szeretnénk majd emelni a világhírű magyar teológus,  Schütz Antal  (1880-1953) munkásságát.

Folyamatosan böngésszük az internetet és a KÖNYVTÁR-ban összegyűjtjük a szemlélődésről, a misztikai terézi útjáról, annak történeti és teológiai hátteréről szóló írásokat.

Végül pedig a LINKEK között jó néhány hasznos és rokonszenves magyar és nemzetközi lap mellett  kármelita és kármelita vonatkozású lapok gyűjteménye található.

Mindezeken az anyagokon még dolgozunk, és fokozatosan tesszük őket közzé.

Hortus Carmeli > A kút:

• A misztika terézi útja
    • Szentek és mesterek
    • A szemlélődés
    • A misztika terézi útjának
       történeti háttere
       • Avilai Szent Teréz élete

• A misztika terézi útjának
   teológiai háttere
    • Schütz Antal művei

Könyvtár az interneten

Más források az interneten