Tankó Fülöp „Gyugyu”, mesemondó, sz. 1946
Tankó Fülöp Gyugyu 1946. november 15-én született egy szegény sorsú gyimesi csángó család kisebbik fiúgyermekeként a Gyimesfelsőlokhoz tartozó Farkasok patakán. Egész életében a családi portán, gazdálkodással foglalkozott. Noha életvidám, társasági ember, nem nősült meg. 1996-tól a gyimesi folklórgyűjtések egyik „kulcs adatközlője”. Kiváló énekes és fafaragó. Az általa elmondott történetekből, melyek zömét mondák alkotják, 2008-ban önálló kötet is megjelent. Mesemondói stílusának sajátossága a még a gyimesi tájnyelvben is rendkívül archaikus nyelvezet, repertoárjának jelentős része is olyan folklór reliktum, amely már csakis az ő tudásanyagából került felszínre.

Mint mesemondó 2007-ben részesült a Népművészet Mestere kitüntetésben.

 

Magyar Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban. Budapest, 1998. Osiris Kiadó.
Magyar Zoltán: Szent László alakja a gyimesi csángók szóhagyományában. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. (Szerk.: Pozsony Ferenc.) Kolozsvár, 1998. 190–218.
Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Magyar Népköltészet Tára III. Budapest, 2003. Balassi Kiadó.
Magyar Zoltán: Így beszélték Farkasok patakán. Tankó Fülöp Gyugyu történetei. Marosvásárhely, 2008. Mentor Kiadó.
Magyar Zoltán: Szöveghagyomány és gyűjtési szituáció. Egy havasi kirándulás folklorisztikai elemzése. In: Ethno-lore XXIV. Budapest, 2009. 79–137.
Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák. I–II. Marosvásárhely, 2010. Mentor Kiadó.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu