Nagy Ferenc faragó, 1920-1998
Nagy Ferenc szülei cselédek voltak, ő is napszámba járt dolgozni a hat elemi elvégzése után. Már iskolás korában sokat rajzolt és faragott. A háború után megismerve a neves somogyi faragók munkáit, a két Kapolit, Papp Vendelt és a Bognár testvéreket, egyre jobban kiteljesedett alkotói tevékenysége. A budapesti Népművészek Szövetkezetének alapító tagja lett. Ezek az ún. „dobozos idők”, amiről így vallott:”dobozt, sótartót faragtunk, de faragtunk már ekkor barackmagot is. Persze a motívumot, hogy legyen benne ötágú csillag, megrendelték. Akkor ilyen idő volt.”

A szövetkezeti munka mellett dolgozott a „lelke gyönyörűségére” is. Kezdtek kibontakozni tematikus ábrázolásai, foglalkoztatta a honfoglalás, a betyárélet. Nagy Ferenc figurális alkotásaira már 1953-ban a moszkvai magyar népművészeti és iparművészeti kiállításon felfigyeltek. Varsóban 1955-ben VIT nagydíjas lett pásztorkürtjével, melyen a honfoglalást jelenítette meg.

Művészetét a domború faragás, a csonton alkalmazott áttört technika jellemezte. A különböző formájú és méretű dobozokon, kínálókon megjelenő reliefek után az életnagyságú szobrok, szoborcsoportok következtek, melyek munkássága utolsó időszakára jellemzőek. Témái: a falusi emberek hétköznapjai és ünnepei, a magyar nép monda és hitvilága.

Tabon 1983-ban Galériát hoztak létre, hogy állandó kiállításon mutathassák be alkotásait. A Tabi Galéria 1999-től a Nagy Ferenc nevét viseli, mely otthont ad „megannyi szép kis szobrának, remekmívű dobozának, állatokkal, növényekkel díszített munkáinak”.

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1956-ban kapta meg.

 

Lengyel Gyöngyi: Faragás Bp. 1961
Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete Bp. 1981
Domanovszky György-Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet, 1983
Lengyel Györgyi: „Csak az anyagnak szárnya legyen”. Nagy Ferenc faragó népművész. Bp. 1985
Bertalan Béla- Horváth Orsolya: Nagy Ferenc fafaragó népművész alkotói életútja. Tab. (Elektronikus megjelenítés: www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Tab), 2007
Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Tárgyak a Rippl-Rónai Múzeum (RRM) Néprajzi Gyűjteményében
55.101.1.-doboz
55.102.1.-tál
62.197.1-tál
62.201.1.1-3- dohányzókészlet

Tárgyak a Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében
2/53-kerek négylábú doboz
2/60-sótartó
2/98-szaru cigarettakínáló
2/103-dohányzókészlet
2/114-ékszerdoboz
2/128-fa tálca
2/143-szaru és fa cigarettatartó
2/158-figura
2/173-áttört csont váza
2/203-fa-csont bonbonier
2/254-férfi figura
2/287-doboz
2/293-doboz
2/311-áttört, csont pici doboz
2/374-ovális doboz
2/431-irattartó doboz
2/442-ovál vésett doboz
2/602-falikép
2/693-doboz
2/739-nagy kürt
2/740-cigarettakínáló
2/741-ékszerdoboz figurális tetővel
2/742-doboz vadászjelenettel
2/831-doboz áttört fedővel
2/876-2/878-öregasszony figura (3 db)
2/879-sótartó
2/983-falikép
2/984-vésett doboz
2/985-borotvatok
2/986-szaru-fa sótartó
2/1000-citera
2/1114-lakodalmas menet

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu