Jakucs Imre fazekas, 1918-1994
A fazekasságot édesapjától, Jakucs János fazekastól tanulta. A mezőtúri fazekas-szövetkezet alapító tagja volt. Ő tartotta a kapcsolatot az OKISZ-szal, HISZÖV-vel, KISZÖV-vel, ma úgy mondanánk, hogy menedzsere volt a szövetkezetnek. Kacsóh Benjámin előtt elnöke is volt a szövetkezetnek. Jó barátság fűzte Ortutay Gyulához, talán ezért is került egy tárgya a Balassa Iván–Ortutay Gyula szerkesztette Magyar néprajz című kézikönyvbe. Rendszeresen részt vett a Gerencsér Sebestyén Országos Fazekas Pályázatokon. Edényei fenekére mindig kézzel karcolta bele: „Készítette Jakucs Imre 19….”. A fazekasszövetkezet működése idején a mezőtúri 626. sz. szakmunkásképzőben tanműhely vezetője volt. Kun Éva, Kósa Klára, Kiss Andrea tartoztak tanítványai közé. Több mint 10 alkotását gyűjteményeknek és intézményeknek adományozta.

1962-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu