Bóli János, 1891-1974
Gy. Bóli János (Őcsény 1891. január 6. – Sárpilis 1974. március 10.). Az 1946-ban alakult Sárpilisi Népi Együttes egyik alapító tagja. Több mint félévszázados táncos pályafutásáról közismert egyéniség. Táncos életútja anekdotikus részletekkel gazdagodott mindenhol, ahol katonaként, vagy éppen mulatós vendégként megfordult. Legkedvesebb táncai az ugrós és a csárdás voltak. E mellett a kutatók kiváló mesemondóként is számontartották. Sárpilis polgármesteri hivatalának falán emléktábla őrzi a sárpilisi néphagyományok gyűjtésében és továbbfejlesztésében nyújtott kiemelkedő művészi tevékenységének emlékét.

1962-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 

Kézirattár: AKT 157., 210., 251. Motívumtár: 597–685b.
Filmtár:
Ft 174. Őcsény (Tolna m.) – Sárpilis (Tolna m.) Gyűjtők: Bogár István, Erdős Lajos, Katona Imre, Kerényi György, Kertész Gyula, Lányi Ágoston, Lugossy Emma, Morvay Péter. Gyűjtés ideje: 1952. II. 9. Hangzóanyag: Mgt. 33, AP 5561–62, 5671–77, 5703–4, 5720–23.
Ft. 174. 23a. Ugrós. Táncolta: Gy. Bóli János. Táncírástár: Tit. 126. Megjelenés: Martin György: The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI. of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus XIV. (1972) 93–145. Pesovár Ernő–Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola I–II. 7. sz. tánc. 1974. Budapest
Ft. 174. 24a. Lassú csárdás. Táncolták: Gy. Bóli János és Gáspár Pálné.
Ft. 174. 25a–b. Friss csárdás. Táncolták: Gy. Bóli János és Gáspár Pálné. Táncírástár: Tit. 127.
Ft. 174. 26a–27a–g. Lassú és friss csárdás. Táncolták: Gy. Bóli János és Döme Sándorné.
Ft. 315. Őcsény (Tolna m.) – Sárpilis (Tolna m.) Gyűjtő: Lugossy Emma. Gyűjtés ideje: 1952.
Ft. 315. 1–2. Friss csárdás egyedül. Táncolta: Bóli János.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu