Cselényi József néptáncos, sz. 1932
Cselényi József Lőkösön, Gömör-Kishont vármegyében, a mai Szlovákiában egy pásztorcsalád gyermekeként látta meg a napvilágot. Felmenői emberemlékezet óta pásztorkodással foglalkoztak. Ő is örökölte a mesterséget és aktív éveit juhászként dolgozta végig. A 20. század gazdasági változásai – a falvak összes kenyérkereseti formái közül – talán a pásztorkodást érintették a legkevésbé. Ahol az állattartás húzó ágazata a juhtenyésztés volt, ott különösen érvényes ez a megállapítás.

Ilyen terület volt Gömör, így érthető, hogy az itteni juhászok a folklórgyűjtés 20. századi kibontakozásának kezdete óta vonzották a néprajzkutatókat. A gömöri pásztorok tánchagyományainak dokumentálása későn, csak 1960-as években indult meg. Ekkor úgy gondolták a gyűjtők, hogy a régió hagyományos tánckultúrájának utolsó pillanatait tudják csak rögzíteni.

1990-ben különleges felfedezésnek számított, hogy a Túróc-völgy magyar pásztorai a csárdás és a verbunk mellett a fegyvertáncok korszakát idéző pásztorbotolót is táncolják. Az akkori terep-, és gyűjtőmunkák kimutatták, hogy Cselényi József környezetének és korosztályának kiemelkedő tánctudással rendelkező képviselője, s hogy a tánc mellett énektudásával is hitelesen reprezentálja a gömöri pásztorság hagyományos szellemi kultúráját. Cselényi József mára a gömöri pásztorbotoló hagyományának valószínűleg az utolsó élő képviselője.

Példaértékű a gömöri pásztor tudatossága is, amellyel ennek a gazdag örökségnek a különböző népművészeti táborokban, fesztiválokon és más helyi kulturális rendezvényeken történő átörökítését végzi. Hajlott kora ellenére sem mondott le a gömöri pásztorművészet értékeinek terjesztéséről, máig szívesen eleget tesz minden ez irányú meghívásnak. Tehetségével, tudatos értékmentő magatartásával kiérdemelte a 2010-ben a Népművészet Mestere díjat.

 

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu