Bulyáki Gergely, táncos, 1905-1979
Bulyáki Gergely ’Pokróc’ (1906. február 28. – Nagyecsed – 1979. január 29.) a Szatmár megyei Nagyecsed egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt. Az 1954-ben alakult – Dancs Lajos által vezetett – nagyecsedi tánccsoport munkájába ugyan később kapcsolódott be, de szinte haláláig aktív tagja volt. Számos hazai (pl. Duna menti Folklórfesztiválok) és külföldi fesztiválon képviselte tánctudásával szűkebb hazája néptánckultúráját. Képességeit a magyar néptánckutatás igen korán, 1955-ben fedezte fel. Az akkor még ereje teljében lévő Bulyáki Gergely Molnár Lajos 'Lasá'-val (sz. 1889) együtt a felső-Tisza-vidéki kötetlen szerkezetű, szóló formában előadott verbunk táncaink legépebb változatait adták elő. Táncára mindvégig a virtuozitás és a játékosság volt jellemző, amit igen magas előadói színvonalon mutatott be. Táncairól az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma 6 filmet, számos hangfelvételt és fotót őriz.

1973-ban kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 

Filmtár:
Ft. 246. Nagyecsed (Szatmár m.) Gyűjtők: Martin György, Vargyas Lajos, Vásárhelyi László. Gyűjtés ideje: 1955. V. 8. Hangzóanyag: AP 5432–5436.
Ft. 246. 1. Magyar verbunk. Táncolta: Bulyáki Gergely.
Ft. 246. 2. Magyar verbunk. Táncolták: Bulyáki Gergely és Molnár Lajos ’Lasa’.
Ft. 246. 7. Páros magyar verbunk. Táncolták: 2 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet (sz. 1897). Táncírástár: Tit. 787.
Ft. 246. 9. Kisoláhos. Táncolta: Bulyáki Gergely és Molnár Lajos ’Lasa’.
Ft. 246. 10. Kisoláhos. Táncolták: 2 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet. Táncírástár: Tit. 549.
Ft. 640. Nagyecsed (Szatmár m.) A felvétel helye: Kalocsa – Duna menti Folklórfesztivál. Gyűjtők: Lányi Ágoston, Martin György, Olsvai Imre, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1968. VIII. 20. Hangzóanyag: Mgt. 4517, AP 14 606–607.
Ft. 640. 1a. Magyar verbunk. Táncolta: Bulyáki Gergely. Hangzóanyag: Mgt. 45178, AP 14 606.
Ft. 640. 1e. Páros magyar verbunk. Táncolta: Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet. Hangzóanyag: Mgt. 45178, AP 14 606. Megjelenés: Pesovár Ernő: A magyar néptánc területi-történeti tagozódása. Tánctudományi Tanulmányok 1984–1985. 31–53. 5. sz. tánc: 50–53.
Ft. 640. 2. Csárdás. Táncolták: 2 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet. Táncírástár: Tit. 1197. Hangzóanyag: Mgt. 457224–25, AP 14 606. Megjelenés: Pesovár Ernő: A magyar páros táncok. 16. sz. tánc. 1997. Budapest
Ft. 640. 4a. Magyar verbunk. Táncolta: Bulyáki Gergely. Hangzóanyag: Mgt. 451730, AP 14 607. Táncírástár: Tit. 849. Megjelenés: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. 1980. 250–252. 35. táncpélda; Magyar Néprajz VI. Népzene – Néptánc – Népi játék. Dömötör
Tekla (főszerk.) 1990. 16. sz. tánc
Ft. 640. 4d. Páros magyar verbunk. Táncolták: 2 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet. Hangzóanyag: Mgt. 451730, AP 14 607.
Ft. 781. Nagyecsed (Szatmár m.) A felvétel helye: Budapest. Gyűjtők: Borbély Jolán, Domokos Mária, Lányi Ágoston, Martin György, Pálfy Gyula, Pesovár Ferenc, Sztanó Pál, Vargyas Lajos. Gyűjtés ideje: 1972. X. 1. Hangzóanyag: Mgt. 2503–2505 (jk. 218.), AP 8643–8646.
Ft. 781. 5.; 6. Páros magyar verbunk és Csárdás. Táncolták: Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet.
Ft. 781. 9. Lassú és friss csárdás. Bulyáki Gergely és Szabó Lajosné Cine Rozália (sz. 1936).
Ft. 809. Nagyecsed (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyíregyháza. Gyűjtők: Borbély Jolán, Halmos István, Martin György, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1973. III. 3. Hangzóanyag: Mgt. 2505, 2795 (jk. 231.), AP 8648–8649. Kézirattár: 799. Fotó: A székesfehérvári István
Király Múzeum fotótára.
Ft. 809. 5. Lassú csárdás és ugrós. Táncolták: 4 pár, közöttük Bujáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet.
Ft. 809. 6. Csapás. Táncolták: 4, majd 5 férfi, egyikük Bulyáki Gergely.
Ft. 921. Nagyecsed (Szatmár m.) A felvétel helye: Vaja – Kastélykert. Készítette: a Magyar Televízió „Magyarországi néptáncok” sorozat „Ecsedi táncok” Lengyelfi Miklós, Szabados Tamás, valamint Gink Károly, Gulyás László, Halmos István, Martin György, Pálfi Csaba, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. 1974. IX. 8. Hangzóanyag: Mgt. 3233, AP 10 203.
Ft. 921. 1. Magyar verbunk. Táncolták: 4 férfi, egyikük Bulyáki Gergely.
Ft. 921. 2. Páros magyar verbunk. Táncolták: 4 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet.
Ft. 921. 3. Lassú és friss csárdás. Táncolták: 4 pár, egyikük Bulyáki Gergely és Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet.
Ft. 996. Nagyecsed (Szatmár m.) A felvétel helye: Kalocsa – VI. Duna menti Folklórfesztivál. Gyűjtők: Borbély Jolán, Manno Andrea, Martin György, Pálfy Gyula, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1978. VII. 26–27. Hangzóanyag: Mgt. 3784–3791, AP 11 816–11 822. Táncfotótár: 38 645–646.
Ft. 996. 92. Magyar verbunk. Táncolta: Bulyáki Gergely.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu