Tóth Mihály faragó, 1911-1986
Tóth Mihály gyermekkorában kezdett el faragni. „Ahogyan nőttem mindig saját magamat fejlesztettem, de azt nem gondoltam, hogy ebből kenyérkereset is lesz. Sok régi, öreg pásztornál láttam faragást, azok aztán mind meghaltak. Én az apámtól tanultam faragni, mert faragó ember volt”- vallotta önéletrajzában. Elszegődött melléje bojtárnak, és a faragást is megtanulta mellette. Fő témája a pásztor- és betyárélet volt, melyből apróbb jeleneteket vitt kürtre, botra, karcolt technikával és domború faragással. Az elsők között volt, aki a szocialista rendszer szimbólumait is motívumként használta fel, de a megváltozott falusi élet ábrázolását is fontosnak tartotta. Ismerte és jó kapcsolatot ápolt Kálmán Istvánnal, ifj. Kapoli Antallal, de id. Kapoli Antalt csak munkáin keresztül ismerte. Alapító tagja volt a budapesti Népművészeti Háziipari Szövetkezetnek.

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1958-ban kapta meg.

 

Lengyel Gyöngyi: Faragás Bp. 1961
Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete Bp. 1981
Domanovszky György-Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet, 1983
Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Tárgyak a Rippl-Rónai Múzeum (RRM) Néprajzi Gyűjteményében
11.326-pásztor ivópohár (csanak)
11.764-sótartó
11.771-doboz
53.3.2.-díszdoboz
54.1.1.-díszbot
55.103.1.-csutora
55.104.1.-cigarettatartó
55.105.1.-cigarettatartó
58.110.1.-ivókészség
58.111.1.-cigarettatartó
58.112.1.-cigarettatartó
61.419.1.-furulya
61.420.1.-cigarettatartó
62.194.1.-ivópohár
62.209.1.-cigarettakínáló
62.210.1.-cigarettatartó
62.211.1.-cigarettatartó

Tárgyak a Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében
2/151-szaru hamuzó
2/167-szaru cigarettakínáló
2/305-kürt
2/331-kígyós bot
2/395-2/396-kürt (2 db)
2/434-irattartó doboz
2/440-kobak
2/600-kürt
2/601-cigarettakínáló
2/781-csanak
2/782-borotvatok
2/859-kürt
2/860-csanak
2/1028-vadászkürt
2/1029-sótartó
2/1030-furulya
2/1031-fokos
2/1058-juhászkampó
2/1059-kampósbot
2/1060-vadászkürt
2/1127-vadászkürt
2/1159-kanászbalta
2/1160-faragott furulya
2/1161-karcolt furulya

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu