Szuromi Péter, táncos, 1904-1962
Szuromi Péter 1904-ben született Nyírgebén, a Herceg-tagban, ahol apja feles dohányos volt. 1911-ben került az Ecsedi láp vidékére, a Tyukod melletti Róth-tagba. Első táncos emléke kisgyermek korához kapcsolódik, édesapjától tanulta a seprűtáncot.

A csapásolás fortélyaiba a falu egyik legjobb táncos cigánya, Varga Hajnal vezette be.

A páros táncokkal való megismerkedése legénykorára, a bálbajárás kezdetének idejére tehető. A jellegzetes ütő és támadó mozdulatokkal járt pásztortáncát 16 éves korában Csengerben látta és sajátította el. Az általa táncolt csárdásban Szuromi a vidék legrégiesebb változatát őrizte meg. Pásztortánca – amit ő kondástáncnak nevezett – a botoló típusába tartozik. Táncát nemcsak falujában és szűkebb környezetében ismerték, hanem szerte az országban az ő tánca alapján táncolták a tyukodi csárdást. Nemcsak kitűnően táncolt, hanem élményszerűen tudott beszélni is a táncról és a táncolás módjáról.

Tánc- és énektudása mellett leginkább bábtáncoltató tudományára volt büszke.

1955-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 

Kézirattár: AKT 355., 507.
Filmtár:
Ft. 285. Nyírgebe (Szatmár m.) – Tyukod (Szatmár m.) Gyűjtők: Andrásfalvy Bertalan, Belohorszky Ferenc, Maácz László, Pesovár Ferenc. Gyűjtés ideje: 1955. III. 20–21., 23. Táncfotótár: Tf. 28 103–247. Motívumtár: 5839–5912.
Ft. 285. 12. Csárdás. Táncolták: 6 pár, köztük Szuromi Péter és Szuromi Péterné.
Ft. 285. 15. Csárdás. Táncolták: Szuromi Péter és Fási Gyuláné.
Ft. 285. 16. Csárdás egyedül ugrósan. Táncolta: Szuromi Péter. Táncírástár: Tit. 103.
A gyűjtő és Szuromi Péter tánca.
Ft. 285. 27. Citerás csárdás. Táncolták: 6 pár, köztük Szuromi Péter és Szuromi Péterné.
Ft. 285. 28. Csárdás. Táncolták: 3 fiatal pár és Szuromi Péter.
Ft. 741. Nyírgebe (Szatmár m.) – Tyukod (Szatmár m.) Gyűjtő: Rábai Miklós. Gyűjtés ideje: 1953. II–III.
Ft. 741. 1. Botos pásztortánc. Táncolta: Szuromi Péter.
Ft. 741. 2–4. Csárdás. Táncolták: Szuromi Péter és Oláh Istvánné.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu