Szappanos Lukács, táncos, 1886-1973
Szappanos Lukács (1886. október 12. – Kunszentmiklós – 1973.) Kun nemesi származására büszke, kiemelkedően művelt, írogató parasztpolgár volt. Elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy a Kunság elveszettnek hitt táncöröksége: kun verbunk, „törökös”, söprű és sapkatánc megőrződött. 1931-ben alapító tagja volt a kunszentmiklósiak Szentmiklósi Gyöngyösbokréta csoportjának. Az 1936-os Gyöngyösbokréta kiskunhalasi országos bemutatóján első helyezést értek el, sikeresen és méltó módon képviselték Magyarországot külföldi fellépéseik alkalmával is (Franciaország, Ausztria). A néprajzkutatók közül elsőként Gönyey Sándor kereste fel 1947-ben. Őt követve a néptánckutatók több generációja is rendszeresen látogatta őt. A kunszentmiklósi táncokról s ezzel együtt Szappanos Lukács tánctudásáról az évtizedek során három alkalommal készült filmfelvétel.

A Népművészet Mestere címet 1966. augusztus 20-án kapta meg.

 

Kézirattár: 485, 691, 1024–1026. Táncfotótár: Tf. 21 880. Pesovár Ferenc felvétele 1959. IV.; Tf. 21 830.
Berkes Eszter felvétele 1959. IV.
Filmtár:
Ft. 415. Kunszentmiklós (Pest m.) Gyűjtők: Berkes Eszter, Maácz László, Martin György, Pesovár Ferenc. Gyűjtés ideje: 1959. III. 30. Hangzóanyag: Mgt. 1627 (jk. 214.), AP 10 256–261. Motívumtár: 1382–1402.
Ft. 415. 1. Kiskun verbunkos. Táncolták: 9 férfi, középen Szappanos Lukács.
Ft. 415. 3. Női süveges. Táncolták: Baski Lászlóné Burján Mária (sz. 1916), majd csatlakozik hozzá Szappanos Lukács.
Ft. 415. 4. Törökös. Arcok, maszkok. Táncolták: 6 férfi, a házigazda: Szappanos Lukács.
Ft. 639. Kunszentmiklós (Pest m.) A felvétel helye: Kalocsa – Duna menti Folklórfesztivál. Gyűjtők: Lányi Ágoston, Martin György, Olsvai Imre, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1968. VIII. 20. Hangzóanyag: Mgt. 2318, AP 6636.
Ft. 639. 1. Kun verbunkos. Táncolták: 9 férfi, egyikük Szappanos Lukács.
Ft. 639. 2. Törökös. Táncolták: 9 férfi, egyikük Szappanos Lukács
Ft. 639. 3. Söprű és sapkatánc. Táncolták: 3 férfi, egyikük Szappanos Lukács.
Ft. 639. 4. Kun legényes. Táncolták: 2 férfi, köztük Szappanos Lukács.
Ft. 752. Kunszentmiklós (Pest m.) Gyűjtő: Gönyey Sándor. Gyűjtés ideje: 1930-as évek.
Ft. 752. 7. Sapkatánc (Női süveges). Táncolták: Szappanos Lukács és Baski Lászlóné Burján Mária.
Ft. 752. 8. Verbunk. Táncolták: 7 férfi, köztük Szappanos Lukács.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu