Schneider Péterné Haraszti Mária bútorfestő, sz. 1953
A Hartán –a német nemzetiség egyedülálló népművészeti értékét, a bútorfestést művelő településen– született, ügyes kezű Schneider Péterné Haraszti Mária már serdülő kora vége felé 1972-ben kezdett ismerkedni a parasztbútor festéssel. Az érdeklődés, a tehetség és a sors a legkitűnőbb mester mellé vezérelte. A bútorfestő-asztalos Himpelmann Péter műhelyébe kerülve nagy munkabírással és szorgalommal, a mester iránti őszinte tisztelettel, fáradhatatlanul szívta magába a mesterségbeli tudást. Az idős mester 1975-ben megkapta a népi iparművész címet és rá három évre, átvehette a Népművészet Mestere díjat. Tehát Schneider Péterné Haraszti Mária a hartai bútorfestők legjobbikától tanulhatta a bútorfestés tudományát. Mária 1980 óta folyamatosan dolgozott a példaképpé vált oktató mellett. Ezt a lehetőséget harminc tanítványnak jelentkező jelölt közül érdemelte ki. 1988-ban önállóan is próbálgatta szakmai erejét, tudását. Kiállításokra, pályázatokra küldte munkáit, Budapesten többször is sikeresen szerepelt kiállításokon, továbbá megyéjében, illetve szülőfalujában is. Egy évvel később elérte első jelentős személyes sikerét is. A szigorú szakmai megmérettetésen elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet. Az 1990-es évtől folyamatosan, szép és kiemelkedő sikerekkel van jelen az országos és régiós pályázatokon. Rendszeres igénye a munkái minősíttetése a Népi Iparművészeti zsűri által, ahol szinte folyamatosan a legmagasabb „A” minősítő kategóriába sorolják alkotásait. Számos díj, oklevél, első helyezés, kiemelt különdíj támasztja alá választott mesterségében megnyilvánuló tehetségét. Több évtizedes szakmai tudását örömmel és sikerrel adja át a Hartán működő Alapfokú Művészetoktatási Intézményben bútorfestés iránt érdeklődő fiatal nemzedéknek. Elismerésre méltó az a nyitottság, amellyel mindennapi kenyérkeresete mellett szakkört vezet a helyi közművelődési intézményben és nem utolsó sorban, hogy vállalkozóként szívesen segít, anyagilag támogat művészeti, kulturális, a népművészet értékeit továbbadó eseményeket, rendezvényeket, továbbá ajánl fel díjakat kulturális pályázatokra. Schneider Péterné Haraszti Mária élete munkásságával méltó tanítványa az őt pályára irányító idős mesternek.

A Népművészet Mestere díjat bútorfestő tudásáért 2010-ben kapta meg.

 

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu