Rostás Ferenc, táncos, sz. 1919
Rostás Ferenc 1919-ben született Nyírbélteken s a közeli Nyírvasváriban nőtt fel Szabolcs-Szatmár megyében, cigány családban. Édesapjától a bádogos mesterséget tanulta, nagyapjától pedig a botolást (a bottal való táncot) sajátította el. Így vált a vidék egyik elismert táncosává és megbecsült mesteremberévé. Közösségében tekintélyt vívott ki magának cigánybíróként is. Ő és családja a felső-Tisza-vidéki magyar és cigány tánchagyomány egyik legtehetségesebb képviselője. Az 1950-es évek óta részt vesznek a magyarországi hagyományőrző mozgalmakban. Szerepléseik és tanító tevékenységük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a botolót fiatal táncosok százai sajátították el Magyarországon. Táncairól számos filmfelvétel készült.

A Népművészet Mestere címet 1997-ben kapta meg.

 

Filmtár:
Ft. 463. Nyírbéltek (Szabolcs m.) – Nyírvasvári (Szatmár m.) A felvétel helye: Budapest – Építők Szabadtéri Színpada. Gyűjtők: Berkes Eszter, Borbély Jolán, Erőss László, Lányi Ágoston, Martin György, Pesovár Ferenc. Gyűjtés ideje: 1960. Hangzóanyag: Martin György hagyatéka Mgt. 75/A.
Ft. 463. 2a–b. Botoló. Táncolták: Rostás Ferenc és Rostás István.
Ft. 463. 9. Cigánytánc. Táncolták: többen, köztük Rostás Ferenc.
Ft. 894. Nyírbéltek (Szabolcs m.) – Nyírvasvári (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyírvasvári. Gyűjtők: Anca Giurchescu, Martin György, Varga Zoltánné. Gyűjtés ideje: 1975. IX. 7. Hangzóanyag: Mgt. 3377–78 (jk. 174.), AP 11 063–65. Táncfotó: Martin György hagyatéka.
Ft. 894. 17. Botoló. Táncolták: Rostás Ferenc és Rostás Péter (sz. 1926).
Ft. 894. 20. Botoló. Táncolták: Rostás Ferenc és Rostás Tibor (sz. 1951).
Ft. 894. 25.; 30. Cigánytánc. Táncolták: Rostás Ferenc és Rostás Ferencné (sz. 1924).
Ft. 1034. Nyírbéltek (Szabolcs m.) – Nyírvasvári (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyírvasvári – Rostás Ferenc bíró háza mellett. Gyűjtők: Halmos István, Martin György, Michaletzky Sándor, Pálfy Gyula, Timár Sándor. Gyűjtés ideje: 1979. VII. 28. Hangzóanyag: Mgt. 3965, 3999, AP 12 367–68.
Ft. 1034. 3. Botoló. Táncolták: Rostás Ferenc és Rostás Tibor.
Ft. 1034. 5. Botoló. Táncolták: 2 férfi, egyikük Rostás Ferenc és 1 nő.
Ft. 1092. Nyírbéltek (Szabolcs m.) – Nyírvasvári (Szatmár m.) A felvétel helye: Tata. (Az I. Országos Cigány Folklórtalálkozó alkalmával.) Gyűjtők: Csapó Károly, Erdélyi Tibor, Kovalcsik Katalin, Martin György, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1981. V. 22–24. Hangzóanyag: Mgt. 42567–10, AP 14 331–33. Táncfotótár: Tf. 41 441–549.
Ft. 1092. 53. Botoló. Táncolták: 2 férfi, egyikük Rostás Ferenc, majd 1 nő, majd 2 férfi.
Ft. 1092. 54. Cigánytánc. Táncolták: többen, egyikük Rostás Ferenc.
Ft. 1205. Nyírbéltek (Szabolcs m.) – Nyírvasvári (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyíregyházán. Gyűjtők: Felföldi László, Kovalcsik Katalin, Kubínyi Zsuzsa, Pálfy Gyula. Gyűjtés ideje: 1985. VI. 29. Hangzóanyag: Mgt. 4981.
Ft. 1205. 33. Cigánytánc. Táncolták: férfiak és nők, elöl Rostás Ferenc és Rostás Józsefné Lakatos Anna ’Biszerka’ (sz. 1952).

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu