dr. Papp Lászlóné Papp Irma, szövő (1994), Debrecen, sz. 1929
Dr. Papp Lászlóné Papp Irma 1929-ben Debrecenben született. A pedagógusi pályát választotta élethivatásául, ezért először a debreceni Dóczy Tanítóképzőben, majd az egri Pedagógiai Főiskolán tanult. Magyar-történelem és rajz szakosként tanított. Pedagógusi pályafutása során kezdett el érdeklődni a népi szövés iránt. Rajzszakosként érdekelte a festészet, a rézkarc és a tűzzománc-készítés is. Szövéssel aktívan 1973 óta foglalkozik. Gyapjú és vászon szőtteseket készít, elsősorban a Hajdú-Bihar megyei szőttes hagyományokat dolgozza fel. A szövés országosan elismert mestere, szakoktatója. Sokat kutatott a Déri Múzeum népművészeti tárában, munkásságához köthető a hagyományos díszítő elemek új kompozícióba rendezése. Alkotói tevékenysége kiemelkedő része a rég feledésbe ment szövésmódok felújítása: csipkeszövés, azsúrszövés, göbös mintázatok, az erdélyi pamut kilim és a moldvai csángó kerpakendők mintázatainak felhasználása.

Így mentette át a mai alapanyagokra és korszerű funkcióra a hagyományt. Ismereteit publikációi, tanulmányai is őrzik. Tudását szakköri tevékenységében, szövő mesterkurzusokon és továbbképzéseken adta át a fiatalabb generációnak. Elévülhetetlen érdemei vannak a vászonszövés országos mozgalommá fejlődésében.

Alkotásai érett művészi formálást és kvalitást bizonyítanak, amely a Hajdú-bihari népművészet élő hagyományává vált. Társszerzője a Népi Vászonszövés című szakkönyvnek.

Jelentősebb díjai:
Országos Népművészeti Kiállításon Gránátalma díjas, több szakmai pályázaton fődíjas, első díjas.
1990-ben megkapta a Népi Iparművész címet.
1994-ben alkotói és oktatói tevékenysége elismeréséül kapta meg a Népművészet Mestere kitüntető címet.

 


Élő Népművészet Hajdú –Bihar Megyében I. A Népművészet Mesterei Debrecen, 2002.
Bakay Erzsébet: 57-60 l.
Bakay Erzsébet - dr. Papp Lászlóné: Népi vászonszövés Debrecen, 1996.
Hajdú – Bihari Kézművesség Képeskönyve Szerk.: dr. Matolcsy Lajos Debrecen,

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu