Pápai Istvánné Páhi Emma mesemondó, Karcsa, sz. 1932 (1972)
Pápai Istvánné Páhi Emma Karcsán született 1932. május 8-án, napszámosként dolgozó szülei legidősebb gyermekeként. Családalapítása után Páhi Emma második férjével a helyi termelőszövetkezetben dolgozott. Pápai Istvánné Páhi Emma meséi egy részét még gyermekként tanulta Karcsán özvegy Kovács Jánosnétól, aki a falu egyik legkitűnőbb mesemondója volt, majd lánykorában a hosszú téli estéken a fonóban szokásos mesemondásba is bekapcsolódott, később a téeszben krumpliszedés közben tanult újabb meséket, melyeket esténként családjának mondott el újra. Repertoárjának másik részét azok a mesék teszik ki, melyeket könyvből sajátított el, majd formált át előadó tehetsége révén.

Karcsán az 1960-as évektől kezdődően Nagy Géza még több mesemondótól is tudott meséket rögzíteni. Kitartó és alapos gyűjtőmunkája eredményeképpen 1985-ben két kötetben adott ki 151 mesét harmincöt karcsai mesemondótól (ami ugyanakkor az általa rögzített szövegeknek csupán egy töredéke volt, jelezve az anyag gazdagságát). A karcsai mesemondók közül is kiemelkedett mind meséi számát, mind megformálását és előadását tekintve Pápai Istvánné Páhi Emma. Meséinek jellegzetessége a női szereplők árnyalt ábrázolása, az állatszereplők sűrűnek mondható felbukkanása, a karcsai táj megjelenítése a mesékben. Előadott történetei között egyaránt megtalálhatók tündérmesék, hősmese, novellamesék, tréfás mesék, állatmesék; balladai téma prózai megformálása, hiedelemmondák és élettörténetek is.

Feljegyzett szövegfolklór-repertoárja: mintegy 250 mese magnón rögzítve, amelyből 31 mese jelent meg a karcsai mesegyűjteményben 1985-ben.

Kiváló mesemondásáért 1972-ben kapta meg a Népművészet Mestere kitüntető címet.

 

Balassa Iván: Karcsai mondák. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963. (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XI.)
Nagy Géza: Pápai Istvánné, a karcsai mesék legkiemelkedőbb mesemondója. A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 1971. 487–503.
Nagy Géza: Karcsai népmesék. I–II. Gyűjtötte és a bevezetést írta Nagy Géza. Válogatta és a jegyzeteket írta Erdész Sándor. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XX–XXI.)
Pápai Istvánné – Huszár Andrea Magdolna: Tündértánc. A meséket lejegyezte Mile Zsigmond. Budapest, 2008.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu