Orisek Ferenc, fafaragó, sz. 1937
Orisek Ferenc 1937-ben Pázmándon született, paraszti családban. Többen foglalkoztak kézművességgel a környezetében, rajztehetsége már általános iskolás korában megmutatkozott, portrékat rajzolt.

A hatvanas évek elején Szegeden, a Pápai Antal által vezetett képzőművészeti körben mélyítette el rajztudását. Érettségi után öt éven át Brassóban a Faipari Egyetemen tanult. Az első szobrai Szegeden készültek és kiállításokon is szerepeltek. Ezzel egy időben portrékat is elkezdett faragni (Fiam, Erkel Ferenc, Bem József, Széchenyi István).

1981-től Cegléden a Bem József Szakközép- és Szakmunkásiskola mérnöktanára, 2000-től a Cegléd és Nagykőrös közötti településre, Csemőre költözik. Ide készítette a nagyméretű Négy évszak című rönkplasztikáját. Az új katolikus templomba 14 darabból álló Stáció-dombormű sorozatot faragott, majd a falu utcaközösségének felkérésére szobrokat készített Petőfi Sándorról, II. Rákóczi Ferencről, Árpád fejedelemről és Szent Istvánról.

Csemőn egy volt Klébelsberg-féle tanyasi iskolában rendezte be lakását és műtermét, ahol mintegy 50 szobrot helyezett el. „A szobrok témáját mindig a falu adta és az ott élő emberek, rokonok”, vallja.

Tagja a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesületnek. Számos haza és külföldi kiállításon vett részt, alkotásaival több alkalommal díjazott lett az Országos Népművészeti Pályázaton. Hazai és külföldi faragó táborok résztvevője. Alkotásai közintézményekben, múzeumokban is megtalálhatók

2003. augusztusában kapta meg a Népművészet Mestere kitüntetést.

 


Bánszky Pál: Megújhodó faragóhagyomány, 1973-1998. 2000. Saját kiadás.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu