Nyisztor  György, táncos, 1922-1987
Nyisztor György – Gheorghe Nistor (1922. május 6. – 1987. augusztus 30.) a Békés (korábban Bihar) megyei Méhkerék – Micherechi, a magyarország románok által legnagyobb arányban lakott falu egyik legkiválóbb táncos egyénisége. A magyarországi román tánchagyomány bihari dialektusának egyik legjobb ismerője, művelője és terjesztője volt. Az 1945 után megindult gyűjtőmunka, majd az ötvenes évektől a néptánc- és népi együttesi mozgalom révén ismerte meg előbb az ország, majd később a világ is. Szálegyenes tartása, gazdag mozgáskincse és sajátosan bonyolult, de kristálytiszta ritmikája táncosaink egyik példaképévé tette. Sokan és sokszor jártak hozzá tanulni. Mindig nyitott és segítőkész volt. Szerénysége, emberi közvetlensége máig emlékezetes. Elmaradhatatlan szereplője volt a nemzetiségi fesztiváloknak. Szívesen lépett fel népművész barátaival és fiatal tanítványaival együtt.

1972-ben a magyarországi nemzetiségek köréből elsőként kapta meg a Népművészet Mestere kitüntetést.

 

NM Ft. 32/b. Méhkerék (Bihar m.) A felvétel helye: Tótkomlós. Gyűjtők: Bereczki Imre, K. Kovács László, Szentpál Mária. Gyűjtés ideje: 1949.

Kézirattár: AKT 428b, 705,1444. Hanglemez: SLPX 18 077 Sebő Ferenc (szerk.) Hungaroton 1984.
Filmtár:
Ft. 373. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Maácz László, Kápolnai Imre. Gyűjtés ideje: 1956.
Ft. 373. 4a–b. Ardeleana. Táncolták: 2 férfi, egyikük Nyisztor György.
Ft. 373. 6a–c. Menettánc. Táncolták: lakodalmas vendégek, közöttük Nyisztor György
Ft. 373. 10. Menettánc. Táncolták: 5 férfi, egyikük Nyisztor György
Ft. 381. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Timár Sándor. Gyűjtés ideje: 1954. Helybéli román táncok a kultúrcsoport előadásában.
Ft. 381. 1. Mînîn‹elul (tapsos). Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 381. 2. Mînîn‹elul (tapsos) Táncolták: Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György.
Ft. 381. 3. Ardeleana. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 381. 5. Mînîn‹elul. Táncolták: 5 pár, köztük Nyisztor György és párja.
Ft. 381. 6a–c. Ardeleana. Táncolták: 5 pár, köztük Nyisztor György és párja, majd 2 férfi, egyikük Nyisztor György (6b–c.).
Ft. 388. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Maácz László, Manninger György, Martin György, Pesovár Ferenc, Timár Sándor. Gyűjtés ideje: 1958. IV. 14. Hangzóanyag: Mgt. 3397, AP 9083–88. Táncfotótár: Tf. 5276–5292, 31 085–31356.
Ft. 388. 1a–c. Mînîn‹elul. Táncolták: 5 férfi, köztük Nyisztor György.
Ft. 388. 2a. Ardeleana és tapsos. Táncolták: 5 pár, majd 2 férfi, egyikük Nyisztor György. Táncírástár: Tit. 66. Megjelenés: Martin György: Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. MTA I. Osztályának Közleményei 21. 67–96. 5. tánc, 1964., Martin György: East-European Relations of Hungarian Dance Types. In Congressus Ethnographicus in Hungaria. (1963.) 469–515. 5. tánc, 1965.
Ft. 388. 2b. Ardeleana és tapsos. Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György.
Ft. 388. 2c. Ardeleana és tapsos. Táncolták: 3 pár, köztük Nyisztor György és párja.
Ft. 388. 2d. Ardeleana és tapsos. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 388. 3. Mînîn‹elul. Táncolták: 5 pár, köztük Nyisztor György és párja. Táncírástár: Tit. 65.
Ft. 388. 7a–b. Ardeleana. Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György. Táncírástár: Tit. 826.
Ft. 388. 8. Ardeleana. Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György. Táncírástár: Tit. 827.
Ft. 388. 9a–c. Ardeleana. Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György.
Ft. 388. 10a–b. Mînîn‹elul. Táncolták: 3 férfi, köztük Nyisztor György.
Ft. 587. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Timár Sándor. Gyűjtés ideje: 1966. X. 28–30. Hangzóanyag: Mgt. 1762–66. (jk. 142.)
Ft. 587. 2a–h. Lakodalmi menettánc. Táncolták: férfiak, köztük Nyisztor György.
Ft. 649. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Gulyás László, Maácz László, Manninger György. Gyűjtés ideje: 1954. Helybéli román táncok a kultúrcsoport előadásában.
Ft. 719. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Constantin Costea, Frantz Klaus, Martin György, Németh István, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1970. IX. 19–20. Hangzóanyag: Mgt. 2261–62. (jk. 189.) Hangzóanyag:
Mgt. „R” 2809–10 (jk. 234.), AP 6714a–i, 6715a–i.
Ft. 719. 1–4. M≤run[aua; Ardeleana; Chîmpinescu; M≤run[aua. Táncolták: 11 pár, köztük Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 719. 5.; 7. Ardelenescu. Táncolták: férficsoport, köztük Nyisztor György.
Ft. 719. 6. M≤run[aua. Táncolták: Nyisztor György és Nyisztor Mihály.
Ft. 719. 8a. Férfiak menettánca. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 719. 8b–d. M≤run[aua–Ardelenescu–M≤run[aua. Táncolták: Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 719. 9a. Ardeleana. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 719. 9b. Ardeleana. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 719. 9c. Ardelenescu és tapsos. Táncolta: Nyisztor György.
Ft. 719. 11.; 12. Ardelenescu; M≤run[aua. Táncolták: 4 pár, köztük Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 861. Méhkerék (Bihar m.) A felvétel helye: Budapest – Fővárosi Művelődési Ház táncháza. Készítette: a Magyar Televízió. Sós Anna, Ivanov Péter. 1974.
Ft. 861. 4. Népművészet Mesterei bemutatója, köztük Nyisztor György énekel.
Ft. 874. Méhkerék (Bihar m.) Készítette: a Magyar Televízió. Székely Orsolya, Halász Mihály. „Hajnalban indultunk” c. film néprajzi részletei. 1973.
Ft. 920. Méhkerék (Bihar m.) A felvétel helye: Gyula. Készítette: a Magyar Televízió „Magyarországi néptáncok” sorozat „Méhkeréki román táncok” Lengyelfi Miklós, Szabados Tamás, valamint Gulyás László, Martin György, Olsvai Imre. 1974. IX. 7. Hangzóanyag: Mgt. 3233, AP 10 202–203. Táncfotótár: Tf. 31 083–356.
Ft. 920. 1.; 5. Mînîn‹elul. Táncolták: 5 pár, köztük Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 920. 2–4. Ardeleana–Chîmpinescu–Duba. Táncolták: 5 pár, köztük Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 973. Méhkerék (Bihar m.) Gyűjtők: Bogár Csaba, Duló György, Nyisztor György, Pálfi Csaba, Sebő Ferenc, Tímár Sándor. Gyűjtés ideje: 1977. VI. 5. Hangzóanyag: Mgt. 3910–12. Táncfotótár: Tf. 36 619–620, 36 625–627.
Ft. 996. Méhkerék (Bihar m.) A felvétel helye: Kalocsa – VI. Duna menti Folklórfesztivál. Gyűjtők: Borbély Jolán, Manno Andrea, Martin György, Pálfy Gyula, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1978. VII. 26. Hangzóanyag: Mgt. 3784–91, AP 11 816–22.
Ft. 996. 60. Idős népművészek között Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária.
Ft. 996. 94–96. Mînîn‹elu, Ardelenescu, Minintelu. Táncolták: Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Györgyné Buta Mária ifjú népművészek társaságában.
Ft. 1101. Méhkerék (Bihar m.) A felvétel helye: Kalocsa – VII. Duna menti Folklórfesztivál. Gyűjtők: Csapó Károly, Lányi Ágoston, Martin György, Németh István, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Gyűjtés ideje: 1981. VII. 23–25. Hangzóanyag: Mgt. 4266–71, AP 14 841.
Ft. 1101. 40. Mînîn‹elu. Táncolták: Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária. Táncfotótár: Tf. 41 728–738.
Ft. 1101. 41. Ardelenescu. Táncolták: Nyisztor György és Nyisztor Györgyné Buta Mária. Táncfotótár: Tf. 41 728–738.

Irodalom: Martin György: Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. MTA I. Osztályának Közleményei 21. 1964. 67–96.; Martin György: East-European Relations of Hungarian Dance Types. In: Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria (1963) 469–515. 1965.; Béres András: A méhkeréki táncház. Ethnographia XCII. (1981) 481–486.; Felföldi László–Gombos András: Nyisztor György 1922–1987. A népművészet táncos mestere 1998. Szege.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu