Kovács József faragó, 1917-1993
Kovács József szülei cselédek voltak, három leánytestvérével nevelkedett. Apja juhászként dolgozott, anyja háztartásbeliként. A hat elemi elvégzése után apja mellett bojtárkodott. Itt kezdett el faragni. Közben a szüleivel Mernyeszentmiklósra költözött. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, Táskai Juliannával is, akivel 1946 őszén kötött házasságot. A TSZ megalakulá-sáig 3-4 hold földön gazdálkodtak. Közben faragott, és alapító tagja lett a Népművészek Háziipari Szövetkezetének Budapesten. Egyre több munkát kapott, főfoglalkozású faragóvá vált. Mesterének Tóth Mihály lászlómajori faragót tekintette. Csontot, szarut egyaránt díszített, de magas szintű stilizáló képessége, egyéni szemlélete a fából készült tárgyain teljesedett ki. A dobozainak fedelét plasztikákkal tette hangsúlyossá, melyek témáit a pásztoréletből merítette. Jól felépített kompozícióiban a növényi ornamentika keretként szolgált, a központi figuráinak megjelenítéséhez. Művészetét letisztult formák, egyéni hangvétel jellemezte. Többször szerepelt az id. Kapoli Antal Országos Faragó Pályázaton, ahol kétszer kapta meg az I. díjat (1965, 1974.).

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1970-ben kapta meg.

 

Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Dokumentumok a Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Gyűjteményében
NA: 2545-2007- Életrajz
Összeállította: Menye, Kovács Tiborné 2006-ban „A szépség kertjében” Népművészet Mesterei a Dél-Dunántúlról című kiállításhoz.

Tárgyak a Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében:
2/433- irattartó doboz
2/438-vésett doboz
2/439- ovál, vésett doboz
2/595- faragott doboz
2/690-kerek doboz
2/705-doboz
2/706-kerek doboz
2/734- kerek doboz
2/865-867-bonbobier (3 db)
2/924-doboz tetővel
2/974-doboz figurális tetővel
2/975-áttört falikép
2/1024-disznópásztor doboz
2/1025-kukoricamorzsoló figura
2/1040-1041-doboz (2 db)
2/1062-doboz figurális tetővel
2/1063-doboz (szamárfogat)
2/1064-doboz (vándor)
2/1162-doboz

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu