Kis Jankó Bori, Gáspár Mártonné, Molnár Borbála, íróasszony, hímző, 1876-1954
Kis Jankó Bori – Gáspár Mártonné Molnár Borbála – 1876-ban született Mezőkövesden.
A hímző mesterséget a családban tanulta, tehetségét anyjától, öreg Kis Jankó Boritól és nagyapjától, Nagy János szűcsmestertől örökölte, aki a Kis Jankó ragadványnéven vált ismertté, és az akkori viselet egyik jelentős darabját, a „kuzsuk”-ot (női bőr ködmönöket) hímezte.

Anyja kezdetben a családtagjainak rajzolta elő majd hímezte az ünnepi viseleteket, a lakás ünnepi textíliáit, majd a környezete unszolására elkezdte az „írást”, az előrajzolást. Lánya a nagyapai műhelyben és anyja mellett tanulta mesterséget. Kiváló rajztehetsége, gyors és biztos vonalvezetése a férfikötények (surcok), férfi ingek, lepedővégek előrajzolásában bontakozott ki. Művészi tervező munkájának jellemzője a hagyományos motívumok tengelyes elhelyezése, – kerülve s szimmetriát –, a rendelkezésre álló felület teljes kitöltése, a madármotívum gyakori alkalmazása. Munkássága eredményeként a matyó hímzés még díszesebbé, színesebbé, motívumkincsében gazdagabbá vált.

Az 1951-ben létrehozott Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet alapító tagja. Mezőkövesd nagy becsben tartja emlékét. Egykori lakóháza ma a Hadas városrészben emlékmúzeum, a Művelődési Ház előtt áll a róla készült szobor. Emlékét a nevével fémjelzett, 1963-ban alapított országos hímző pályázat is őrzi.

1953-ban az elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 


Domanovszky György – Varga Marianna: Mai Magyar Népi Iparművészet, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1983.
Varga Marianna: Mezőkövesdi Matyó Hímzés, Matyó Népművészeti Egyesület, Mezőkövesd 2003.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu