Keviczki Istvánné Józsa Margit, szövő, 1925-1978
Keviczki Istvánné Józsa Margit 1925-ben Nagylócon született, 1978-ban Szécsényben hunyt el. A Szécsény-vidéki palócoknál paraszti életformájukhoz tartozott a kendertermelés és ebből adódóan a feldolgozás. A lányok feladata volt a fonás-szövés. Keviczki Istvánné is ebben a környezetben nőtt fel, már gyermekkorában megtanult szőni. 16 évesen már nem csak az egyszerű szövést művelte, hanem mintázott szőtteseket is tudott készíteni. Két gyermekével hamar özvegyen maradt, megélhetésüket a szövés biztosította. Az 1951-ben megalakult szécsényi Palóc Háziipari Szövetkezetnek alapító tagja volt, elhunytáig a nagylóci részleg vezetője. A szövetkezetben tervei alapján szedettes és ripszes jellegű csíkozott szőtteseket is készítettek.

Népi Iparművész: a cím valószínűsíthető, jelenleg az adományozás éve nem lelhető fel.
Népművészet Mestere: 1969.

 


Domanovszky György – Varga Marianna: Mai Magyar Népi Iparművészet, Képzőművészeti Kiadó, Budapest 1983.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu