Kálmán István faragó, 1895-1979
Kálmán István Zala megyében született, apja és minden távoli őse pásztor volt. Nemzedékről nemzedékre őrizték a zalai földbirtokosok juhait. Nagyapja nemcsak pásztor volt, hanem faragott is. A tükrös és pásztorbot mellett egy gyönyörű széket is csinált, melynek támláján szebbnél-szebb díszítések voltak. Ez ragadta meg kisgyerekként Kálmán István figyelmét, mely szinte végigkísérte életét.

Tizenkét évesen elszegődött bojtárnak. Minden szabadidejét faragással töltötte. Szeretett volna valami nagyot alkotni, főleg a nagyapa székének a mását kifaragni. Munkáira felfigyeltek, a keszthelyi múzeum őrzi e kezdeti időszak legszebb darabjait. Később pásztorként a Nagyberekben tevékenykedett, faragásaival Somogyban 1934-ben mutatkozott be. Kaposváron volt kiállítása, a „Virágos Hét” című rendezvényen. Munkáit arany éremmel jutalmazták, melynek nagy része a kaposvári múzeumba került. Cselédélete során elérte a ranglétra legmagasabb fokát, számadójuhász volt. Élete 1945-től megváltozott, üzembe ment dolgozni. A budapesti Népművészeti Háziipari Szövetkezetnek alapító tagja lett, ettől kezdve csak a faragásból élt. Minden technikát alkalmazott, de a spanyolozásnak nagymestere volt. Mondanivalóját tömör egyszerűséggel fogalmazta meg, nem bocsátkozott részletekbe.

Apróbb tárgyak mellett búrotokat is készített. Több fiatalt megtanított faragni, gyermekei is követték példáját.

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1953-ban kapta meg.

 

Lengyel Gyöngyi: Faragás Bp. 1961
Domanovszky György-Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet, 1983
Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Tárgyak a Rippl-Rónai Múzeum (RRM) Néprajzi Gyűjteményében
6734-gyufatartó
6736-gyufatartó
6738-gyufatartó
6739-sótartó
6740-sótartó
6741-kusztorakés
6742-kusztorakés
6743-pipaszár
6744-pipaszár
6745-pásztorbot
6746-pásztorbot
6747-borotvatartó
6748-borotvatartó
9109-doboz
9114-doboz
9115-doboz
9116-doboz
9118-karikásostor
9187-faragott asztal két székkel
9242-tükrös
9243-tükrös
9244-tükrös
9245-sétabot
9246-karikásostor
9248-sétabot
9497-szipka
9580-faragott bot
9603-sétabot
9683-sétabot
9684-sétabot
9685-borotvatartó
9686-borotvatartó
9687-pipaszár
9688-pipaszár
9689-pipaszár
9690-pipaszár
9695-szipka
9698-kobak
9699-lopótök
9700-óralánc
9701-óralánc
10.023-karikásostor nyele
10.024-doboz
10.074-borotvatartó
10.075-karikásostor
54.146.1-2.-sótartó
62.199.1.-dohányzókészlet
62.216.1.-cigarettakínáló

Tárgyak a Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében
2/6-doboz
2/24-hamuzó
2/32-hamuzó
2/51-doboz
2/80-doboz
2/96-faragott ládika
2/112-ládika
2/131-két részes doboz
2/214-kürt
2/262-bonbonier
2/286-doboz
2/691-kürt
2/692-csont cigarettakínáló
2/695-három részes doboz
2/881-nagy kürt
2/882-nagy kürt
2/883-szaru cigarettakínáló

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu