Horpácsik János, táncos, 1903-1985
Horpácsik János 1903. március 28-án született a Beregszász melletti Bulcsu községben. Apja Horpácsik Márton uradalmi cselédpásztor, anyja Tóth Zsuzsánna. A kis Horpácsik János gyermekéveit hat testvérével együtt Bulcsuban, a Munkács melletti Pothering-tanyán és a Szabolcs megyei Lövőpetriben töltötte. 1920–22 között Nyíregyházán katonáskodott. 1923-ban megnősült. Felesége Sándor Jolán ajaki születésű lány, akivel Papon telepedtek le. Több Szabolcs, Bereg és Ung megyei faluban is és tanyán (Döge, Tiszabezdéd, Vásárosnamény, Téglás, Baktalórántháza) dolgozott, mint uraldalmi pásztor. 1936-ban Nagydobosra költözött, majd 1958-ban a szomszédos Ópályiban telepedett le végleg. Kimagasló tánc- és énektudását 1954-ben fedezte fel Pesovár Ferenc és Földes László. Az első táncfilmet 1955-ben Martin György, Pesovár Ernő és Vargyas Lajos készítették róla. Az 1960-as évek közepén többször megfordult Budapesten az Országos Mezőgazdasági Kiállításon, ahol a felhozott állatokra ügyelt. Az ópályi tangazdaságból ment nyugdíjba 1970-ben. A szervezett néptánckutatás megindulásával Horpácsik Jánosról folyamatosan készültek néptánc és népzenei felvételek. 1955–83 között hatszor készült róla filmfelvétel, ami 18 táncfolyamatot, 455 méter filmet jelent. Ezen kívül kb. 4 óra zenei felvétel, majd 500 cédula szöveges anyag készült róla. 1985 áprilisában halt meg Ópályiban.

A Népművészet Mestere kitüntetést 1978-ban kapta meg.

 

Kézirattár: AKT 355., 438., 799., 1102.
Filmtár:
Ft. 249. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Nagydobos (Szatmár m.) Gyűjtők: Gábor Anna, Kiss Márta, Martin György, Vargyas Lajos. Gyűjtés ideje: 1955–1956. Hangzóanyag: Mgt. 1621/B. (jk. 146.), AP 5431, 5433–36, 5439–44, 6561. Táncfotótár: Tf. 3438, 3456
Ft. 249. 3.; 5–7. Botolás. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 249. 4.; 8. Botolás. Táncolták: Horpácsik János és Martin György.
Ft. 249. 10. Csárdás. Táncolták: Horpácsik János és párja.
Ft. 249. 11., 15. Baltástánc. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 644. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Szatmárökörító (Szatmár m.) Gyűjtők: Ács József, Ács Sándor, Martin György, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Víg Rudolf, Sztanó Pál, Waigand Márton. Gyűjtés ideje: 1968. X. 13.
Ft. 644. 6. Páros botoló. Táncolták: Horpácsik János és 1 férfi.
Ft. 644. 11.; 16. Botoló. Táncolták: Horpácsik János és 1 férfi.
Ft. 644. 12–13. Magyar csárdás. Táncolták: 2 pár, egyikük Horpácsik János és felesége.
Ft. 781. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Budapest – Úri u. 49. Gyűjtők: Borbély Jolán, Domokos Mária, Martin György, Lányi Ágoston, Pálfy Gyula, Pesovár Ferenc, Sztanó Pál, Vargyas Lajos. Gyűjtés ideje: 1972. X. 1. Hangzóanyag: Mgt. 2503–5 (jk. 218.), AP 8643–46.
Ft. 781. 2. Botoló. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 781. 6. Román tánc (bottal). Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 809. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyíregyháza (Szabolcs m.) Gyűjtők: Borbély Jolán, Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Pálfy Gyula, Sztanó Pál. Gyűjtés ideje: 1973. III. 3. Hangzóanyag: Mgt. 2505, 2795 (jk. 231.), AP 8648–49. Kézirattár: AKT 799. Fotó: A székesfehérvári István Király Múzeum fotótára.
Ft. 809. 3–4. Pásztorbotoló. Táncolták: 2 férfi, egyikük Horpácsik János.
Ft. 908. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyíregyháza–Bundásbokor (Szabolcs m.) Készítette: a Magyar Televízió, Szabados Tamás „Magyarországi néptáncok” sorozat „Nyírségi táncok” Szabados Tamás, valamint Gink Károly, Gulyás László, Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. 1974. IX. 9–10. Hangzóanyag: Mgt. 3234–36 (jk. 254.), AP 10 204, 10 206–7, 10 209–10.
Ft. 908. 2. Botoló. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 908. 4. Rabi Nóta. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 1036. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyíregyháza (Szabolcs m.) Gyűjtők: Halmos István, Martin György, Pálfy Gyula, Pesovár Ferenc, Timár Sándor. Gyűjtés ideje: 1979. VII. 30. Hangzóanyag: Mgt. 3967, 4000, AP 12 369–372.
Ft. 1036. 5a.; 7. Mulatás, dalolás. Horpácsik János.
Ft. 1036. 5b; 6. Pásztorbotoló. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 1154. Bulcsu (Bereg m.) – Ópályi (Szatmár m.) A felvétel helye: Nyírcsaholy és Ópályi. Gyűjtők: Csapó Károly, Gál András, Gál Andrásné, Halmos István, Karácsony Zoltán, Kovalcsik Katalin, Martin György, Németh István, Pálfy Gyula, Ratkó Lujza. Gyűjtés ideje: 1983. IX. 24–25. Hangzóanyag: Mgt. 4433, 4440, 4671–73. Táncfotótár: 42 737–803, 43 386–90.
Ft. 1154. 18. Horpácsik János és Martin György.
Ft. 1154. 19–20. Pásztorbotoló. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 1154. 21–23.; 25. Horpácsik János énekel.
Ft. 1154. 24. Pásztorbotoló. Táncolta: Horpácsik János.
Ft. 1154. 34–35. Lassú és friss csárdás. Táncolták: 2 pár, egyikük Horpácsik János és Magyari Sándorné Lengyel Ilona (sz. 1934).
Ft. 1154. 47. Csárdás egyedül (lassú). Táncolta: Horpácsik János.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu