Herbert Józsefné Mics Terézia, énekes, sz. 1924
Herbert Józsefné Mics Terézia (Magyarpolány, 1924. június 20 -) parasztcsaládból származik, gyermekkora a szántóföld és a háztartás körüli munkákkal telt. A nagymamájával és édesanyjával sokat fontak, visszaemlékezése szerint ez volt az egyik fő alkalom az éneklésre a sok jó hanggal megáldott családban. Gyermekként megtanulta az összes templomi éneket, melyben Dr. Borián József Balázs esperes fő tanítómestere volt. Tudja az énekeket német (sváb), latin és magyar nyelven. Volt templomi előénekes, előimádkozó, virrasztó- és siratóasszony. Tevékenyen részt vett az énekes népszokások hagyományozásában: a Veszprém megyei német nemzetiségi hagyomány- és nyelvápoló táborban 1990 óta tanított. Alapító tagja volt a helyi pávakörnek. a betlehemezést (Kristkindl), felnőttként ő tanította be a gyerekeknek. 1943-ban ment férjhez Herbert József lakatoshoz. Két gyermeke született: 1944. március 13-án lánya, Herbert Klára (jelenleg Svédországban él), 1948. április 27-én fia, Herbert Ferenc (62 éves korában elhunyt). Munkahelye az Ajkai Erőmű volt (1976-1982). Ma nyugdíjas, Magyarpolányban él. 1997-ben Ehrenpreis des Komitats gemeinschaft der Ungarndeutschen díjban részesült. Békefi András és felesége, Szeidl Éva ismerték fel gazdag énektudását, majd ők terjesztették fel a Népművészet Mestere díj elnyerésére.

Herbert Józsefné énektudásáért 1998-ban nyerte el a Népművészet Mestere címet.

 


CSIZMADIA Orsolya: Magyarpolány női népviselete az 1920-as évektől az 1950-es évekig a Herbert család életében. 1996 (szakdolgozat) – Meisterin der Volkskunst. = Neue Zeitung 1998. 35. sz.
BÉKEFI Antalné SZEIDL Éva: Jahresbräuche im Ungarndeutschen ort Pojan. Magyarpolány. 1998. (diplomamunka.)
ÜVEGES Sándor: Rézi néni, a népművészet új mestere. In: Napló. 1998.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu