Gulyás Istvánné Igonda Ágnes szövő, sz. 1918 (1973)
Gulyás Istvánné Igonda Ágnes Hevesen született 1918.-ban. A szövéssel gyermekkorában ismerkedett meg a szülői házban. Pedagógus szülei tanították meg szőni a község asszonyait. Mesterének édesanyját és testvérét, Tompa Bélánét A Népművészet Mesterét tartja. A tanítóképző főiskola elvégzése után Balassagyarmatra ment férjhez. AZ 1950-es évektől tudatosan foglalkozik az ottani palóc szőttes hagyományok felkutatásával és feldolgozásával. A helyi múzeum és a családoknál fellelhető szőtteseket kutatja, tervezi újjá, a mai lakásokban is használhatóvá. Gyűjtési tevékenysége kiterjed a környező palóc települések szőttes hagyományainak megismerésére is. A Szécsény vidéki palóc szőttesek egyik legkiválóbb tervezője. Színérzéke, technológiai felkészültsége példaadó. 1960-ben lett népi iparművész.

1973-ban kapta a Népművészet Mestere címet.

 


Népi Iparművészeti Tanács Gyűjteménye, Kecskemét

Domanovszky György-Varga Marianna: Mai Magyar Népi Iparművészet Budapest, 1983.
Portré foto: 234. l., tárgy foto: Őrhalmi futó, NIT Gy. ltsz.: 4/1216176 l.
Balassa Iván– Ortutay Gyula: Magyar Néprajz Budapest, Corvina 1980. LXI. Palóc szőttes futó (párnavég minta).

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu