Fülöp Ferenc, táncos, 1885-1962
Fülöp Ferenc (Dinnyés, 1885. január 13. – Dunaújváros, 1962. június 2.) Szülei a Velencei tó partjáról költöztek a Sárközbe. Édesapja korai halála után neki kellett eltartania a családot. Viszonylag későn, 13-14 éves korában kezdett el csak táncot tanulni. Az idősebb legényektől ellesett mozdulatokat esténként az istállóban, a jászol szélébe kapaszkodva gyakorolta ki. Az 1948-as kultúrverseny vármegyék közötti versenyén Szekszárdon első díjat kapott. Ő őrizte meg a legszebb formában a decsi táncolási mód sajátosságait, különösen verbunkja tette őt országszerte ismertté, elismertté. A Decsi Népi Együttes alapító tagja volt. Neki is köszönhető hogy az 1952–53. évi II. Országos Kultúrversenyen a decsi együttes kiválóan szerepelt a pilisi és bátai együttessel együtt. Szívesen adta át tudását a fiataloknak, ily módon több nemzedéket ismertetett meg a decsi táncok fortélyaival. Egykori lakóháza falán Decsen emléktábla őrzi emlékét.

Fülöp Ferenc a paraszti táncosok közül elsőként nyerte el a Népművészet Mestere címet 1953-ban.

 

Kézirattár: AKT 199., 200., 221., 255., 275.
Filmtár:
Ft. 164. Decs (Tolna m.) A felvétel helye: Decs, kultúrház. Gyűjtők: Erdős Lajos, Igaz Mária, Kovács Gábor, Olsvai Imre, Vadasi Tibor. Gyűjtés ideje: 1952. IV. 5. Hangzóanyag: Mgt. 1624, AP 5563–64, 10 246–247.
Ft. 164. 1. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc. Táncírástár: Tit. 72. Megjelenés: Pesovár Ernő–Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete.
Néptánciskola I–II. 1974. Budapest
Ft. 164. 2. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc. Táncírástár: Tit. 72. A1., Tit. 125. Motívumtár: 555–583.
Ft. 164. 3a. Ugrós. Táncolták: 2 férfi, egyikük Fülöp Ferenc.
Ft. 164. 10a–b. Lassú és friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 164. 11a. Körcsárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és 2 nő.
Ft. 164. 12a. Körcsárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és 4 nő.
Ft. 164. 18a. Verbunk, Lassú és friss csárdás. Táncolta: Fülöp Ferenc, majd Fülöp Ferenc és Berekai Éva. Táncírástár: Tit. 125. Megjelenés: Martin György: Considérations sur l'analyse des relations entre danse et la musique de danse populaires. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus VII. 1965. 315–338.; Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I. melléklet. 1970. 12. sz. tánc. [19952 Planétás] Budapest
Ft. 164. 18b. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 364. Decs (Tolna m.) A felvétel helye: Decs. Gyűjtők: Pesovár Ernő, Mádi Sz. Gábor. Gyűjtés ideje: 1954. (1–14. sz. tánc); A felvétel helye: Budapest. Gyűjtők: Martin György. Gyűjtés ideje: 1955. (15–18. sz. tánc).
Ft. 364. 1. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc. Táncírástár: Tit. 72A3. Megjelenés: Pesovár Ernő–Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola I–II. Népművelési Propaganda Iroda. 1974. Budapest
Ft. 364. 2–18. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc.
Ft. 372. Decs (Tolna m.) A felvétel helye: Decs. Gyűjtők: Erdős Lajos. Gyűjtés ideje: 1952.
Ft. 372. 2a. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc.
Ft. 372. 2b. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 372. 3. Huszár verbunk. Táncolták: Fülöp Ferenc és legények.
Ft. 372. 4. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 372. 5a–b. Ugrós, majd friss csárdás (körben). Táncolták: Fülöp Ferenc és 2 asszony.
Ft. 403/b. Decs (Tolna m.) A felvétel helye: Decs. Gyűjtők: Borbély Jolán, Lányi Ágoston, Maácz László, Martin György, Pesovár Ferenc. Gyűjtés ideje: 1958. VI. 21–22. Táncfotótár: 32 067.: Martin György felvétele; Táncfotótár: 32 077.: Pesovár Ferenc felvétele.
Ft. 403. 1–3. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc.
Ft. 403. 4. Lassú csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 403. 5. Lassú csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva. Táncírástár: Tit. 72. A2. Megjelenés: Pesovár Ernő–Lányi Ágostos: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola I–II. 1974. Budapest
Ft. 403. 6a, 9d–e. Lassú és friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 403. 6b, 7. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 403. 8. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva. Táncírástár: Tit. 124.
Ft. 403. 9a–c. Verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc.
Ft. 403. Lassú és friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 734. Decs (Tolna m.) A felvétel helye: Decs. Gyűjtők: Rábai Miklós, Sík Ferenc. Gyűjtés ideje: 1952.
Ft. 734. 17a. Verbunk és lassú csárdás. Táncolta. Fülöp Ferenc.
Ft. 734. 17b. Friss csárdás. Táncolták: Fülöp Ferenc és Berekai Éva.
Ft. 734. 18. Huszár verbunk. Táncolta: Fülöp Ferenc és legények.
Ft. 734. 20. Ugrós. Táncolták: Fülöp Ferenc és 2 nő: Berekai Éva és Csendes Sára.
Ft. 734. 21. Friss csárdás (körben). Táncolták: Fülöp Ferenc és 2 nő: Berekai Éva és Csendes Sára.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu