Ifj. Fekete János, táncos, sz. 1927
Ifj. Fekete János ’Poncsa’ 1927. szeptember 18-án született a Kolozs megyei Bogártelkén egy jó táncos család második gyermekeként. Tánctudását családi örökségül kapta. Nagyapja legényes közben sántult meg. Édesapja id. Fekete János (1909–1995) még 85 évesen is aktív táncos volt, az MTA Zenetudományi Intézet három táncfilmjén szerepel. Ifj. Fekete János gyermekei János és Katalin szintén táncosok, ők két filmen láthatók. Ifj. Fekete János a kalotaszegi tánchagyomány kiváló ismerője, a kalotaszegi legényes táncosoknak a magyarvistai Mátyás István, a györgyfalvai Jaskó István az inaktelki Kalló Ferenc mellett egyik legkiválóbb egyénisége. Az elmúlt évtizedek során (1962 óta) táncáról hét alkalommal készült filmfelvétel, amelyek az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumában találhatók. A tánckutatóknak és a tanulni vágyó táncosoknak mindig szívesen rendelkezésére állt. Több alkalommal járt Budapesten is, legelőször édesapjával együtt 1944. augusztus 20-án a bogártelki Gyöngyösbokréta tagjaként. Ifj. Fekete János nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kalotaszegi táncok s elsősorban a legényes ilyen széles körben ismert Magyarországon és szerte a világban. Nagy szerepe van abban, hogy a tudományos kutatás a kelet-közép-európai individuális, rögtönzött táncok alkotásmódját, szerkezetét ilyen mértékben megismerhette.

1997-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.

 

Kézirattár: AKT 1415., 1451.
Filmtár:
Ft. 513. Bogártelke (Kolozs m.) – B≤gara (Románia). Gyűjtők: Borbély Jolán, V. Böröcz Gabriella, Vásárhelyi László. Gyűjtés ideje: 1962. VIII. 22. (A film kiegészítő részei Martin György hagyatékában 8 mm-es filmen. Hangzóanyag: Mgt. 1537/B. (jk. 121.)
Ft. 513. 1. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János. Táncírástár: Tit. 216. Megjelenés: Martin György: Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. 1964. MTA I. Osztályának Közleményei, 67–96. Budapest; Martin György: Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. MTA Nyelv- és Irodalom Osztályának Közleményei 23. (1966) 201–219.
Ft. 513. 2. Legényes. Táncolta: Fekete János. Táncírástár: Tit. 344.
Ft. 542. Bogártelke (Kolozs m.) A felvétel helye: Fekete János udvara. Gyűjtők: Borbély Jolán, Martin György, Tötszegi Károly, Mátyás István. Gyűjtés ideje: 1963. XII. 28. Hangzóanyag: Mgt. 1705 (jk. 132.), AP 7194. (A film kiegészítő részei Haáz Sándor tulajdonában 8 mm-es filmen, Marosvásárhelyen).
Ft. 542. 10.; 13. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János. Táncírástár: Tit. 294.; Tit. 295.
Ft. 542. 19. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János.
Ft. 637. Bogártelke (Kolozs m.) A felvétel helye: Budapest – Margitszigeti Szabadtéri Színpad. Gyűjtők: Berkes Eszter, Borbély Jolán, Lányi Ágoston, Martin György, Sztanó Pál, Víg Rudolf. Gyűjtés ideje: 1968. VII. 28. Hangzóanyag: Mgt. „R” 2815 (jk. 234.), AP 6595., 6597.
Ft. 637. 1. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János. Táncírástár: Tit. 315.; Tit. 1193. Megjelenés: Magyar Néprajz VI. Népzene–néptánc–népi játék. Dömötör Tekla (főszerk.) Budapest, 1990. 11. sz. tánc.
Ft. 637. 2–3.; 10. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János.
Ft. 637. 4.; 6. Lassú csárdás és szapora. Táncolták: ifj. Fekete János és Fekete Jánosné Fekete Katalin.
Ft. 637. 5.; 8. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János. Táncírástár: Tit. 316–317.
Ft. 637. 7. Legényes friss csárdásba „Csábogár”. Táncolták: ifj. Fekete János és Fekete Jánosné Fekete Katalin.
Ft. 637. 9. Lassú és friss csárdás. Táncolták: ifj. Fekete János és Fekete Jánosné Fekete Katalin.
Ft. 688. Bogártelke (Kolozs m.) A felvétel helye: Fekete János udvara. Gyűjtők: Borbély Jolán, Kallós Zoltán, Martin György. Gyűjtés ideje: 1969. IV. 10. Hangzóanyag: Mgt. 2022–2023 (jk. 170.), AP 7572–73.
Ft. 688. 7. Legényes. Táncolta: ifj. Fekete János.
Ft. 688. 9. Legényes. Táncolták: id. Fekete János ’Poncsa’ (sz. 1909) és ifj. Fekete János ’Poncsa’ (1927).
Ft. 688. 11. Lassú és szapora. Táncolták: 3 pár, köztük ifj. Fekete János ’Poncsa’ és Varga Katalin.
Ft. 690. Bogártelke (Kolozs m.) A felvétel helye: Türe (Kolozs m.) – Községháza udvarán. Gyűjtők: Kallós Zoltán, Martin György, Tötszegi Károly. Gyűjtés ideje: 1969. IV. 13. Hangzóanyag: Mgt. 2031 (jk. 171.), AP 7655–56., Táncfotótár: 23 726–727, 23 729–731 és ugyanott 1969. VI. 1. Gyűjtők: Kallós Zoltán, Martin György, Emil Petru[iu, Sztanó Pál, Adrian Vicol. Hangzóanyag: Mgt. 1418 (jk. 204.), AP 7763–64. Táncfotótár: 25 106.
Ft. 690. 26a. Legényes. ifj. Fekete János. Táncírástár: Tit 357.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu