Fehér Lajos faragó, 1919-2010
Fehér Lajos szülei gazdasági cselédek voltak. Juhászbojtárként tanul meg faragni. „Az idős emberek elbeszélése szerint mesterem a természet volt. Az mindent megmutatott: a vadvirágot, a zöldben kúszó kígyót és békát, a bőgő szarvast, a vezérségért birkózó hímeket, a borját szoptató, féltő anyát és a nyájat terelő juhászt. Ezt mind ráfaragtam a fára, csontra. Több mint 50 db szarukürtöt faragtam, 60-80 cm hosszúak voltak. Ezek több országba eljutottak. Faragó szerszámom a bizsok volt. Hogy könnyebben faragjam a csontot, éjszakára beletettem vízbe. Hat órán át főztem, hogy fehér legyen. A csont faragásához gépesítettem, 1958-tól lábbal hajtható fogtechnikai fúrót használtam. A budapesti szövetkezet bedolgozója voltam.”

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1960-ban kapta meg.

 

Lengyel Gyöngyi: Faragás Bp. 1961
Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete Bp. 1981
Domanovszky György-Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet, 1983
Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Tárgyak a Rippl-Rónai Múzeum (RRM) Néprajzi Gyűjteményében
58.108.1-cigarettatartó
58.109.1.-cigarettatartó
62.212.1-2.-tintatartó és tollszár
2005/8-borotvatartó
2005/9-tokmány
2005/10-óralánc
Tárgyak a Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében
2/148-áttört cigarettakínáló
2/205-2/206-áttört cigarettakínáló (2 db)
2/233- csont ékszer készlet
2/266-2/267- áttört, csont cigarettatartó (2 db)
2/268- csont szipka+tartó
2/269- áttört, csont gyufatartó
2/270- áttört, csontból faragott hamuzó
2/302-áttört, csont cigarettakínáló
2/363-3 db-os csont óralánc
2/408-áttört, csont cigarettatartó
2/409-csont nyaklánc
2/596-csont csengő
2/1027-csontlánc
2/1125-csont cigarettakínáló

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu