Doncsecz Károly fazekas, 1909-?
Doncsecz Károly a Vas megyei Orfaluban született 1918. május 30-án, hat elemit végzett. Fiával egyetemben a szlovén határ menti Kétvölgyben az utolsó ápolója volt a helyi szlovén fazekashagyományoknak. Munkáin, melyek elsősorban a ma is használatos konyhai eszközök és edények, a szlovén díszítőművészet eredeti formavilágát és díszítőelemeit alkalmazta. Kiállításokon és vásárokon látható alkotásai egyaránt népszerűek voltak, mivel szerencsésen egyesítette az edények hagyományos formáját azok modernkori funkciójával.

A Népművészet Mestere kitüntetést fazekas tudásáért 1984-ben kapta meg.

 


Felterjesztési dokumentáció – Magyar Országos Levéltár

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu