Csobán György furulyás, 1900-1980 (1975)
1900 aug. 4-én született Gaiceana-Ungureni (Magyarfalu) községben Moldvában, Bakó (Bacau) megyében, a mai Romániában. Édesanyja Kádár Katalin, édesapja Csobán István módos földművelők voltak. Egyedüli gyerek volt. A család tulajdonában volt 20 hektár szántó, 2 hektár szőlő, 4 hektár erdő. A szülők halála után a korán elhunyt nagybátyja vagyonát is ő örökölte, de gazdálkodni nem szeretett, földjeit bérbe adta. Kádáréknál teheneket és disznókat őrzött, itt kezdett furulyázni, a nagyapjától tanulta a „mesterséget”. Már gyermekkorától hívták guzsalyasba és bálokba muzsikálni, megkülönböztető neve „Gyurdzsinka” volt.

1922-ben megházasodott, a szintén földművelő családból származó Kozsokár Katalint vette feleségül. A házasságukból 8 gyermek született, a legkisebb Magyarkanizsán. 1942-ben egy gyermekével Magyarországra szökött, hogy helyet keressen a családnak, akik egy év múlva követték őt a bácskai Fogadjisten községben. 1944 novemberében menekülniük kellett, s sok hányattatás és nélkülözés után jutottak el Szegedre, ahol nagy gazdáknál tanyákon dolgoztak, majd következett Csávoly és Vaskút, ahol egy istállóban kapott helyet a család. A csángók „vezéralakjai” innen indultak el falut keresni, ahol letelepedhetnének. Így jutottak el Egyházaskozárra, s telepedtek le a faluban 1946-ban. Gyuri bácsi alapító tagja a jelenleg is működő Csángó Hagyományőrző Együttesnek (1948-ban). Számtalan hang- és képfelvétel őrzi briliáns furulyajátékát, megőrizve a moldvai csángók stílusát, előadásmódját. 1981 november 30-án hunyt el Egyházaskozáron. Lánya, Csobán Anna, énekes népművész, Egyházaskozáron él.

A Népművészet Mestere kitüntetést 1975-ben kapta meg.

 

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu