Bognár Károly faragó, 1910-1971
Bognár Károly szegény parasztcsaládban született, heten voltak testvérek, közülük hárman –Gábor és István is- faragással foglalkoztak. Gábor korán meghalt, így Istvánnal csak ketten lettek alapító tagjai a budapesti Népművészek Háziipari Szövetkezetének. Károly asztalosnak tanult, szakmáját a faragás mellett nagy elismeréssel művelte. A faragással díszített tárgyainak felületet aprólékosan kidolgozta, stilizált növényi ornamentikákat jelenített meg rajtuk. A felületet behálózó díszítmények többnyire kéttengelyes elrendezésűek voltak Az egyes részek elválasztásához enyhe bemetszésű árkolást használt. Nagy mestere volt a különleges zárszerkezeteknek is, így az avatatlan kezek csak nehezen tudták dobozait, cigarettatartóit kinyitni.

A Népművészet Mestere díjat faragó tudásáért 1961-ben kapta meg.

 

Domanovszky György-Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet, 1983
Kapitány Orsolya: „…A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Zalai Múzeum 16, 2007, 145-160.

Tárgyak Népi Iparművészeti Múzeum (NIM) gyűjteményében:
2/14- cigarettatartó
2/100-dohányzókészlet
2/138-csanak formájú cigarettatartó
2/194-doboz
2/215-kulacs
2/250-dohányzókészlet

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu