Bereczky Kálmán, viseletkészítő, 1920-2002
Bereczky Kálmán (Nagyvárad, akkori Bihar vm., 1920. július 23. – Keszthely, 2002. június 10.) Keszthelyen élt. Nagyváradon tanulta ki az úri és egyenruhaszabó mesterséget 1935 és 1940 között. Édesanyja varrónő volt, talán ez befolyásolta pályaválasztását. 1942-ben frontszolgálatra hívták be, ahol sebesülése során bal karja megbénult. 1946-ban került vissza Magyarországra, a Hévíz melletti Egregyre, ahol megnősült.

1946-tól szabóipari szövetkezetben dolgozott Hévízen és Keszthelyen, azután a Járási Tanács népművelési előadója, majd csoportvezetője volt. Munkája mellett népviselet készítésével foglalkozott. 1957-től önálló szabómester lett. 1972-től a kalotaszegi bujka készítésére szakosodott. Több hazai népi együttes népviseletét készítették feleségével Fonnyadt Hedviggel, akivel mindig együtt dolgozott. A szabás és a kitűzés (előrajzolás) volt Kálmán bácsi munkája, a varrást és a nyargalást, valamint a gombozást, gomblyukazást és gyöngyözést felesége végezte.

Alkotásaival hazai szereplésein túl kiállított Bulgáriában, Ausztriában, Angliában és Hollandiában.

Kulturális munkásságáért is több díjat kapott: Kulturális Miniszteri Dicséretet (1976), Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Nívódíját (1991), Öveges József-díjat (1996), Keszthely városért díjat (1997), 1999-ben Keszthely városa díszpolgárává választotta.

Országos Népművészeti Kiállításokon 3 különdíjat, 1 ezüst, 3 arany es 1 Gránátalma-díjat kapott.

A Népművészet Mestere díjat magas színvonalú tudásáért 1990-ben kapta meg.

A leírást készítette Marx Mária

 


Zalai népi művészek. Zalaegerszeg, 1975, 1983, 1989. 64-65. képpel
Zala élő népművészete. (a zalakarosi állandó kiállítás katalógusa) Zalaegerszeg, é.n. 9.p.
Zalai népművészek. Mesterek 3. NESZ, Bp.: 2004. 16.p. képpel
Zalai életrajzi kislexikon 3. jav. bőv. kia. Zalaegerszeg, 2005. 38.p.
Ki kicsoda Zala megyében 2000 39. p.(arckép)
Bereczky Kálmán: Önéletrajz – harmadik személyben. Hévíz, 1999. 5. sz. 37-44. p.


1983 Országos Népművészeti Kiállítás Nyíregyháza (arany plakett)
1991 Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Nívódíja
1992 Országos Népművészeti Kiállítás Gránátalma-díj
1992 Élő népművészet kiállítás 1. díj
VIII ONK ezüst plakett
1996 Király Zsiga-díj


Zalakaros – állandó népművészeti kiállítás: egy kalotaszegi bujka (a Göcseji Múzeum tulajdona)

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu