Benke Jánosné Benedek Róza énekes, sz. 1906
1906-ban született a moldvai Diószén (Gioseni, Bákó megye) községben. Apja Benedek János diószéni földműves volt. Heten voltak testvérek, közülök öt Romániában maradt, a többi az 1940-es években Magyarországra települt. Édesanyja valeni születésű földműves lány volt, anyai nagyapja Mátyás Antal valeni, apai nagyapja Benedek György diószéni földműves volt. Benkéné az iskolában egy osztályt végzett. Magyarországra először a férje jött el, ő egy ideig még otthon maradt a gyerekekkel, majd a férje levelére ők is felkerekedtek a moldvai Diószénből a bácskai Fogadjistenig. 1942-1944 között Bácskában voltak. Onnan menekültek Vaskútra, majd Egyházaskozárra, míg végül Szárászon telepedtek le. „Az énekeket édesanyámtól, szomszédoktól, egyik a másiktól tanultuk, ellestük.” Jellegzetes „sz”-es nyelvjárást használt. Mélyen vallásos asszony volt, aki a világi dalokon kívül szivesen énekelt egyházi énekeket is. Az egész egyházi év énekanyagát tudta.

A Népművészet Mestere kitüntetést énekes tudásáért 1977-ben kapta.

Összeállította: Vakler Anna és Németh István

 


• Pátria, magyar népzenei gramofonfelvételek. Gr127Ac., Gr127Ba-c., Gr128B., Gr129Ab-c., Gr129Ba-e., Gr133Aa-c., Gr133Bb-c., Gr140Aa-b., Gr140Ba-c., Gr141B., Gr142A-B.
• A magyar népének népzenei felvételeken (Szerk.: Dobszay László - Németh István) 1A3., 1A8., 1A10., 1B1., 5A2., 6A9., 6A15.
• Magyar Népi Énekiskola 1. (Szerk.: Bodza Klára - Paksa Katalin) 46.
• Magyar Népi Énekiskola 2. (Szerk.: Bodza Klára - Paksa Katalin) 115b., 127.
• Magyar Népi Énekiskola 3. (Szerk.: Bodza Klára - Vakler Anna) 85.
• Magyar Népzene 3. (Szerk.: Rajeczky Benjamin) 4B7.
• Magyar Népzenei Antológia 7. Moldva, Bukovina (Szerk.: Domokos Mária - Németh István) 101., 241., 240., 241., 405., 418., 421.
• Paksa Katalin: Magyar Népzenetörténet 2/23., 2/38.
• Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje 7/40.
• Gregorián énekek és balladák a csángóknál (Szerk.: Dobszay László) 17.

 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: szko@sznm.hu
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu