keresztény pszichológus, segítő beszélgetés

A segítő beszélgetés  a pszichológiának ahhoz az irányzatához tartozik, amelyik egyaránt alkalmazza a keresztény lelkivezetés hagyományát és a modern pszichológia ismereteit. 

E többek között Viktor Frankl, Elisabeth Lukas, Gary Chapman, dr. Lawrence Crabb neve által fémjelzett irányzat szerint a minket érő rosszak csak akkor hatnak ránk betegítően, ha olyan módon torzítják a gondolkodási vagy érzelmi mintáinkat, hogy eltérítenek az igazságtól vagy a szeretettől.

Ennek megfelelően úgy gyógyulunk meg, ha visszatérünk az igazsághoz és a szeretethez.

Noha minden ember élete egyéni, gondolkodási és érzelmi mintáink torzulásai olyan általános szabályok szerint történnek, amelyeket a pszichológia, különösen a mélylélektan nagyon pontosan feltárt az elmúlt száz év során.

Az általam alkalmazott módszer különlegessége, hogy nem csak  a családtagok egyéni szeretetlenségének torzító hatásait keressük, hanem figyelembe vesszük azokat a traumatizáló tényezőket is, amelyeket az elmúlt évtizedek társadalmi katasztrófái okoztak az adott családban.

Mindezek alapján minden ember esetében felismerhető, hogy az őt személyesen érő rosszak az ő gondolkodási és érzelmi mintáit milyen módon torzították.

Akármi érje is az embert, minden esetben ellene mondhat a rossznak, és visszatérhet az igazsághoz és a szeretethez. A kilátástalannak és megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekről alaposabb vizsgálat során mindig kiderül, hogy ha az ember visszatér az igazsághoz és a szeretethez, akkor a helyzet átalakul, s mindig értelmessé és építővé válik, még akkor is, ha a körülmények semmit sem változnak.

A beszélgetések során először a páciens személyes élettörténete alapján feltárjuk, hogy melyek azok  a sérült gondolkodási és érzelmi minták, amelyek az ő életét hátráltatják. Ezek után egyrészt abban segítek, hogy ezeket megtanulja felismerni a mindennapi élethelyzetekben. Másrészt pedig abban, hogy ezekben a konkrét helyzetekben megtanulja önmagát és a környezetét a valóságnak megfelelőbben látni, és minél szeretettelibben tudjon viszonyulni mind önmagához mind másokhoz.

A segítő beszélgetés elsősorban felnőttek kapcsolati és életvezetési  problémáinak megoldására alkalmas.  Nem megfelelő gyerekek,  szenvedélybetegek és olyan pszichés betegek számára, akik  gyógyszeres kezelésre  szorulnak. 

Mivel ez a módszer a legélesebben szembenáll mindenféle mágikus és okkult gyakorlattal (jóga, reiki, agykontroll, asztrológia, bármiféle „energiaátadás” és a többi),  ezért csak olyan pácienseket tudok fogadni, akik semmiféle ilyen tevékenységet nem folytatnak.

Egy beszélgetés másfél óra. Általában heti egy beszélgetéssel 15-20 alkalom elég ahhoz, hogy a problémákat megragadjuk és a megoldási módokat kidolgozzuk.

Ha igénybe szeretné venni a segítségemet, írjon nekem, vagy hívjon a 70-3796602 telefonszámon.

 

 

Ha szeretne többet megtudni a keresztény hagyomány és a modern pszichológia együttes alkalmazásáról, nézzen meg néhány bejegyzést a blogomban:

hortuscarmeli.blogspot.com